Kur'an- Kerim
Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.
(Zümer Suresi/1.Ayet)
Bir Ayet... Bir Hadis... Bir Söz...
Bir Ayet

Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İBRAHİM/1)


Bir Hadis

“İçinde Kur’an okunan ev, içindeki aile fertlerine (okyanuslar kadar) genişler. Melekler oraya iner, şeytanlar ise oradan kaçar. O ev hayır ve bereketle dolar. Kuran okunmayan ev, halkına daralır, melekler orayı terk eder, şeytanlar ise oraya musallat olur. O evin hayır ve bereketi kaçar.” (Hadis-i Şerif)


Bir Söz

“Ben de Kur’ân’ın sönmez ve söndürülemez manevî bir güneş olduğunu, bütün dünyaya göstereceğim ve ilân edeceğim.” (Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi(ra))